Nya MULTIFUNKTIONELLA LUFTRENARE som sätter hälsan först

H&H:s Multifunktionella luftrenare är en ny serie maskiner i FLEX Scandinavias produktsortiment och är främst avsedda för att skona lungorna och eliminera skadligt damm vid renovering av bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Luftrenarna har en effekt på 170W - 1,35 kW och är utrustade med miljöriktiga och Ecodesignade kvalitetsturbiner enligt ErP2015 direktivet. De täcker in golvytor upp till 300m2.

Luftrenarna är ett livsviktigt hälsokomplement i arbetet för hantverkaren. De är utrustas med 2 alternativt 3 filter beroende på maskinens storlek och dammets innehåll. Vid användning av luftrenare med rätt specificerade filter nås en mycket god luftmiljö, både för användaren men även för de som ibland befinner sig i nära anslutning till renoveringen. De mindre luftrenarna H&H 690 och H&H 800 passar bäst för saneringsarbete i mindre rum såsom kök, bastu, tvättrum, toaletter och källarutrymmen. Modellerna H&H 5000 / H&H 5000S är avsedda för de riktigt stora jobben.

Lufttransportör

När forcerad ventilation önskas på arbetsplatsen är luftrenaren ett utmärkt val. Den påskyndar torkandet av målarfärg, spackel eller avlägsnar ångan från byggkemikalier.

Undertrycksstyrning, version S.

Vid extra farligt dammsanering ex.vis vid asbestsanering kan H&H luftrenare, version S, garantera att rätt nivå av rening hålls. Ett av användaren förinställt kontinuerligt undertryck hålls under hela saneringscykeln, dessutom loggförs hela arbetet för att kunna granskas i efterhand. En säkerställd reningsgrad och arbetsmiljö skapas.

H&H 2800s samt H&H 5000s är utrustade med denna funktion och sätter härmed en ny standard för övervakning av luftrening och arbetsmiljö på marknaden i Sverige.

Luftrenarna är enfasmaskiner, alla utrustade med helt variabel hastighet. En stor fördel då man kan sänka ljudnivån under nattetid om personer sover i anliggande rum. De större modellerna är utrustade bland annat med timräknare och analog undertrycksmätare.

Maskinerna är lätta och enkla att förflytta mellan olika arbetsplatser, de större är även utrustade med låsbara hjul.

Samtliga modeller är utrustade med en varningslampa som varnar när något av filtren är igentäppa. Som extra tillbehör finns ett aktivt kolfilter, med vilket man kan reducera/eliminera stank och illaluktande luft.

Antal träffar 8
Sortera på
Luftrenare VAC800-EC M-Klass
Artikelkod 477745
Ej i lager
Luftrenare VAC800-EC Hepa 14
Artikelkod 505749
Ej i lager
Luftrenare HH2500S inkl insugdel
Artikelkod HH2500S
I lager
Luftrenare HH5000
Artikelkod HH5000
Ej i lager
Automatluftrenare 5000S1
Artikelkod HH5000S1
Ej i lager
Luftrenare HH690 inkl galler + filter
Artikelkod HH690
I lager
Luftrenare HH800 inkl insugdel
Artikelkod HH800
I lager
Luftrenare HH800S inkl insugdel
Artikelkod HH800S
Ej i lager