Betalning

 

Betalning erläggs mot faktura 30 dagar efter fakturadatum.

E-faktura (Pdf) ställs kostnadsfritt till betalningsmottagaren. För pappersfaktura tillkommer 25 kronor i fakturaavgift.

Vid fakturaköp tillämpas sedvanlig kreditprövning.

 

FLEX har rätt att neka att leverera varor för i det fall FLEX har befogad anledning att ifrågasätta Kundens betalningsförmåga. FLEX är emellertid skyldig att leverera varor för i det fall Kunden vid anmaning betalar för leveransen i förskott.

 

Klicka här för att läsa våra villkor i sin helhet